W Orędziu na tegoroczną Niedzielę Misyjną Ojciec Święty Franciszek napisał: „Światowy Dzień Misyjny jest dobrą okazją, aby misyjne serce wspólnot chrześcijańskich brało udział poprzez modlitwę, świadectwo życia i wspólnotę dóbr w zaspokojeniu poważnych i wielkich potrzeb ewangelizacji”.

To wszystko dzieje się wciąż i ciągle dzięki wzajemnej współpracy misjonarzy i Dobrodziejów Misji, których łączy wiara, modlitwa i wspólny cel – głoszenie Dobrej Nowiny wszystkim narodom.

Wraz z rozpoczęciem Adwentu zachęcamy do włączenia się w organizowaną rokrocznie Werbistowską Adwentową Akcję Pomocy Kościołowi Misyjnemu. Tylko wspólnie możemy zaradzić wielu problemom, nieszczęściom i ludzkiej biedzie – tej materialnej, jak również duchowej.

Oto tegoroczne projekty misyjne:

  • WIGILIJNY STÓŁ – Puste miejsce przy wigilijnym stole to nasza polska, bożonarodzeniowa tradycja „zaproś duchowo” misjonarza przez złożenie na ten cel ofiary, aby z Twojego świątecznego stołu mógł dać innym. Niech do Twego wigilijnego stołu „zasiądą duchowo” potrzebujący z krajów misyjnych, prześladowani chrześcijanie, ofiary konfliktów zbrojnych i klęsk żywiołowych.
  • KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE – Wspólnoty katolickie na Wschodzie i w krajach byłego Związku Radzieckiego wciąż borykają się z wieloma trudnościami, których same nie mogą pokonać. Możemy im pomóc. O. Łukasz Chrunik, z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Tambovie w Rosji prosi o pomoc w zakupie kilku kompletów szat liturgicznych oraz bielizny kielichowej. O. Konrad Potyka, kustosz i proboszcz sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Baranowiczach na Białorusi prosi o pomoc w zakupie naczyń i szat liturgicznych.
  • CODZIENNE UTRZYMANIE MISJONARZY – Aby owocnie głosić Ewangelię, nie może zabraknąć im powszedniego chleba i niezbędnych rzeczy codziennego użytku.
  • STACJE DROGI KRZYŻOWEJ – Ks. Bp Vincent Boi-Nai z diecezji Yendi w Ghanie prosi o pomoc w zakupie stacji drogi krzyżowej do miejsca pielgrzymkowego w Lakpale – Sheini w Tamale.
  • OBRAZ ŚW. JANA PAWŁA II – O. Grzegorz Burbeła prosi o pomoc w zakupie dużego obrazu św. Jana Pawła II do kościoła w Korom na Węgrzech. Jest to parafia, gdzie większość stanowią węgierscy Romowie.
  • PARAMENTY LITURGICZNE – O. Paweł Stadnik z Filipin, prosi o pomoc w zakupie naczyń liturgicznych.
  • INTENCJE MSZALNE DLA MISJONARZY – To codzienne i regularne wsparcie misjonarzy w ich posłudze.

 

Ewentualnego wsparcia możecie Państwo dokonać wpłacając ofiarę na podane konto Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie z dopiskiem wybranego przez Was projektu misyjnego.

REFERAT MISYJNY KSIĘŻY WERBISTÓW
PIENIĘŻNO PIERWSZE 19
14-520 Pieniężno

BANK PEKAO S.A. O. ELBLĄG
Nr konta: 42 1240 1226 1111 0000 1395 9119