Serdecznie pozdrawiam z Togo. Dziękuję bardzo za wielkie i życzliwe wsparcie, jakiego mi udzielacie – za to duchowe jakim jest modlitwa, która dodaje mi sił oraz za materialne, bo dzięki niemu możemy wspólnie pomagać potrzebującym i budować Kościół Chrystusowy w Togo.

Potrzeby są wciąż ogromne i dowiadujecie się o tym z moich listów. Dziś zwracam się do Was z prośbą o wsparcie naszej misyjnej pracy w ramach Akcji św. Krzysztofa 2022. Proszę o wsparcie zakupu rowerów, motocykli dla katechistów dwóch parafii oraz pomoc w dofinansowaniu zakupu samochodu dla Parafii św. Rodziny w Hanyigba Duga.

Parafia św. Arnolda Janssena w Sadori w diecezji Dapaong potrzebuje 10 rowerów i 2 motocykli dla swoich katechistów. Parafia ta jest prowadzona przez dwóch współbraci werbistów: proboszcz, o. Adauktus Herin SVD, pochodzi z Indonezji, a wikary, o. Tekime Marcellin Komna SVD, jest Togijczykiem. Nasi współbracia z Indonezji, z których wielu jest wychowankami polskich werbistów, mają ograniczone możliwości uzyskania pomocy.

Z kolei Parafia św. Franciszka z Asyżu w Takpamba prosi o 4 rowery i 3 motocykle dla swoich katechistów. Tutaj proboszczem jest proboszczem jest Indonezyjczyk, o. Marselinus Wangu SVD, a wikarym werbista z Ghany, o. Stephen Agbenorxevi SVD. Parafia ta ma 13 stacji bocznych, niektóre są oddalone o 33 km od stacji głównej. Rowery są potrzebne dla młodych katechistów, motocykle natomiast mają służyć starszym wiekiem katechistom, którzy nie mają już sił na długie wyjazdy rowerem.

Poświęcenie zagrody w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Takpamba (fot. Marcel Wangu SVD)

Trzeba pamiętać, że katechista jest pierwszym i niezbędnym współpracownikiem misjonarza. Bez niego nie można sobie wyobrazić pracy ani w stacji głównej ani w stacji bocznej. Większość misjonarzy posługuje się oficjalnym językiem kraju, a języka plemiennego używają tylko w liturgii, jeśli teksty liturgiczne są przetłumaczone i jeśli misjonarz wystarczająco opanował język, by je poprawnie przeczytać. Głoszenie Słowa Bożego odbywa się przeważnie w języku urzędowym, a katechista tłumaczy wszystko język plemienny. To on prowadzi także regularnie naukę religii dla katechumenów i przewodniczy niedzielnej liturgii Słowa, jeśli nie ma kapłana. Katechiści posługują dobrowolnie. Tylko katechiści stacji głównej otrzymuje skromne wynagrodzenie.

Inną ważną bolączką, z którą od dłuższego czasu boryka się Parafia św. Rodziny w Hanyigba Duga w diecezji Kpalimé, jest sypiący się i potrzebujący ciągłych napraw samochód. Przydałby się nowy na dojazdy do stacji głównej i do stacji bocznych. Jest to wprawdzie mała parafia, ale największa stacja boczna leży w górach. Dojazd do niej jest możliwy tylko samochodem terenowym po bardzo wyboistej drodze. Odcinek drogi o długości 10 km zabiera ponad godzinę czasu na sam dojazd. Parafia liczy 1500 ochrzczonych. Obsługuje ją wspólnota 3 polskich werbistów: o. Teodor Piechota SVD, o. Marek Pogorzelski SVD i o. Marian Schwark SVD.

Katechiści z Parafii św. Arnolda Janssena w Sadori na tle kościoła parafialnego (fot. Adauktus Herin SVD)

Dzisiejsza diecezja Kpalimé na południu Togo powstała na terenie, gdzie od 1902 roku werbiści prowadzili pierwsza ewangelizacje. W tej części kraju jest znacznie więcej chrześcijan niż na północy. W wielu wioskach praktycznie wszyscy zostali ochrzczeni już jako dzieci, krótko po urodzeniu, choć nie wszyscy należą do Kościoła katolickiego. Kościół protestancki jest tu silnie zakorzeniony, a do tego mamy bardzo dużo sekt.

Samochód, którym dysponuje parafia, ma już 13 lat i prawie 200 tyś. km na liczniku, które wyjeździł tylko na tej pełnej kamieni drodze. Coraz więcej pieniędzy trzeba wydawać  na jego naprawy. Zdajemy sobie sprawę, że całkowite sfinansowanie nowego samochodu jest dla parafii niemożliwe, dlatego prosimy o pomoc Referat Misyjny w Pieniężnie. Mamy nadzieję, że pewną sumę otrzymamy też ze sprzedaży starego samochodu oraz z innych źródeł. 

Drodzy Przyjaciele Misji, prosimy o modlitwę abyśmy mogli nadal służyć tamtejszym wiernym jako misjonarze. Dzięki życzliwości ludzi nowe środki transportu jeszcze bardziej pomaga nam w misyjnej pracy. 

o. Marian Schwark SVD
Kpalimé, Togo

Katechista z dziećmi po lekcji religii w Parafii św. Franciszka z Asyżu w Takpamba (fot. Marcel Wangu SVD)

Aby wspomóc zakup samochodu, motocykli lub rowerów dla Togo włącz się w tegoroczną werbistowską Akcję św. Krzysztofa, prowadzoną przez Referat Misyjny w Pieniężnie.

Więcej informacji