LUTY 2023

W Kościele trwa Synod o synodalności. W związku z tym wydarzeniem przedstawiamy w tym numerze „Misjonarza” artykuł o tym, jak w Meksyku odpowiedziano na apel Ojca Świętego Franciszka o przeprowadzenie prac w ramach synodu. Mamy także doniesienia od misjonarzy i misjonarek z Azji i Afryki, a także z Rosji. Pojawia się też wątek związany z tym, że ktoś powrócił na misje do swojego kraju misyjnego, a ktoś inny z misji wrócił do Polski. I tu, w swoim ojczystym kraju, po wielu latach nieobecności musi się uczyć żyć na nowo, angażując się w pracę na nowej misji, którą są ludzie znajdujący się na peryferiach społeczeństwa. Pamiętajmy o wszystkich w modlitwach – o tych posłanych i o tych, do których są posłani.

W numerze między innymi:

 • Proces synodalny i Mega-Misja (Wiesław Skowroński SVD)
 • Świeccy misjonarze w Meksyku (Albert Kurczab SVD)
 • Ponownie na misji w Bangladeszu (Mariusz Pacuła SVD)
 • Misja – Syberia i Daleki Wschód (Hiacynta Lorenc SSpS)
 • Regia Ural (Anatolij Gamza SVD)
 • Jak Maciuś pomógł mi stanąć na nogi (Henryk Ślusarczyk SVD)
 • Żyć Ewangelią tu i teraz – Rozmowa z o. Jerzym Figurą SVD
 • Ja przyszedłem po to… (Rozalia Jadwiga Paliczka SSpS)
 • W ŚWIETLE SŁOWA: Symbol Kościoła (Andrzej Danilewicz SVD)      POSŁUCHAJ ONLINE
 • WERBISTOWSCY ŚWIADKOWIE WIARY: O. Jan Olecki SVD (Janusz Brzozowski SVD)
 • AŻ NA KRAŃCE ŚWIATA: Misje a ruch ekumeniczny (Andrzej Miotk SVD)
 • ŚWIAT MISYJNY: Nikaragua

Więcej: www.misjonarz.pl

MISJONARZ

Miesięcznik Zgromadzenia Słowa Bożego wydawany od 1983 roku.

Dostarcza bogatych informacji o życiu i pracy misjonarzy i misjonarek ze zgromadzeń założonych przez św. Arnolda Janssena: Zgromadzenia Słowa Bożego (SVD), Sióstr Służebnic Ducha Świętego (SSpS) i Sióstr Służebnic Ducha Świętego od Wieczystej Adoracji (SSpSAP).

Zawiera reportaże z terenów misyjnych, listy od osób prowadzących pracę ewangelizacyjną na wszystkich kontynentach, wywiady z ciekawymi ludźmi, artykuły i eseje o tematyce religioznawczej i ekumenicznej.

„Misjonarz” to kopalnia informacji i wiedzy o codziennym misjonarskim trudzie. Jego lektura to pasjonująca przygoda i doświadczenie życia i pracy współczesnych apostołów na pustyni, w dorzeczu Amazonki, wyspach Oceanii, tajemniczym kontynencie afrykańskimi innych niezwykłych miejscach.

Więcej informacji: www.misjonarz.pl


11 numerów w ciągu roku

Cena prenumeraty rocznej: 50 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

ANIMATOR

Kwartalnik przeznaczony dla duszpasterzy, liderów ruchów religijnych, katechetów i animatorów.

Każdy numer składa się z 32 kolorowych plansz formatu A4. Ich tematyka nawiązuje do wydarzeń z życia religijnego i społecznego. Stanowią doskonałą pomoc w przygotowaniu przykościelnych gablot lub gazetek w szkołach.


Cena prenumeraty rocznej: 128 zł
(koszt wysyłki wliczony w cenę)

NURT SVD

Nurt SVD  jest misjologiczno-religioznawczym czasopismem Polskiej Prowincji Księży Werbistów. Ukazuje się od 1967 roku. omawia bieżące trendy teologiczno-misjologiczne, interpretuje nowe zjawiska religijne, jest forum wymiany misjologiczno-religioznawczej pomiędzy wyższymi seminariami duchownymi i fakultetami teologii w Polsce, jak również instytutami misjologicznymi za granicą.


Cena prenumeraty rocznej: 40 zł

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632