Oddajemy do Waszych rąk 8. tomik z serii „Z werbistowskiej poczty misyjnej 2021”, który zawiera listy przysłane przez misjonarzy i misjonarki do Referatu Misyjnego Księży Werbistów w Pieniężnie w 2021 r.

Tradycyjnie misjonarze dzielą się w nich codziennymi troskami i radościami. Opisują zwykłe misyjne życie oraz chwile radosne, niezwykłe i uroczyste. Piszą o planach na przyszłość, choć z powodu nadal panującej pandemii Covid-19, wiele rzeczy uległo zmianie i nie jest już tak jak było. A jak będzie? Czas pokaże.

W książce znajdują się 33 listy z takich krajów jak: Angola, Demokratyczna Republika Konga, Ghana, Madagaskar, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe, Papua Nowa Gwinea, Filipiny, Indonezja, Argentyna, Boliwia, Kolumbia, Meksyk, Panama, Węgry i Rosja. Ich autorami są misjonarze werbiści (24 kapłanów i 3 braci misyjnych) oraz 2 siostry Służebnice Ducha Świętego.

Wyrażamy wdzięczność Dobrodziejom, którzy od lat wiernie wspomagają modlitwą, ofiarą i cierpieniem ich działalność misyjną misjonarzy i misjonarek. Misjonarze są świadomi, że wszelkie dobro jakie zaistniało na ich placówkach misyjnych to także olbrzymi wkład Przyjaciół Misji. Za to szczerze im dziękują i ogarniają wdzięczną modlitwą.

Życząc miłej lektury zachęcam do gorliwej modlitwy w intencji misjonarzy oraz o dar nowych powołań misyjnych. Ciesząc się z wyniesienia na ołtarze Prymasa Tysiąclecia kar. Stefana Wyszyńskiego 12 września 2021 w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, możemy nasze modlitwy w tych intencjach zanosić przez Jego wstawiennictwo. Błogosławiony Stefanie, wypraszaj nam dar nowych i świętych powołań misyjnych!

Wiesław Dudar SVD


Cena – 16 PLN (koszt wysyłki wliczono w cenę egzemplarza)

Red: o. Wiesław Dudar SVD
Tytuł: Z werbistowskiej poczty misyjnej 2021
Stron: 184
Format: 11,5 x 16,8 cm

ZAMÓWIENIA

Referat Misyjny Księży Werbistów – Dział Kolportażu
Pieniężno Pierwsze 19
14–520 Pieniężno

Tel. 55 242 93 20   lub   55 242 92 43
Email: refermis@werbisci.pl

Bank PEKAO S.A. O/Elbląg
31 1240 2265 1111 0010 4213 2632