Spotkanie online z misjonarzem

Trzeba modlić się już teraz za tych, do których Duch Święty nas pośle, by On nas uprzedzał

Więcej